هشدار: 60 هزار روانپزشک آمریکایی: ترامپ باید برکنار شود60 هزار پزشکِ آمریکایی، با ارائۀ سند و مدرک پزشکی، برکناری دونالد ترامپ از ریاست جمهوری آمریکا را خواستار شدند.

گروه آمریکایی "هشدار واجب شد" که بنیانگذارِ آن روانپزشکِ معروف، دکتر "جان گارتنر" است موفق شد نظر مثبت 60 هزار روانپزشک را برای برکناری ترامپ، جلب کند.


به نوشتۀ روزنامۀ های خبری، گروه هشدار واجب شد، علت درخواست برکناری رئیس جمهور را دچار بودن او به یک بیماری روانی است که ترامپ را از به عهده گرفتن وظایف ریاست جمهوری، ناتوان می کند.


این گروه قصد دارد تا پیش از نشست های شوراهای ایالتی در آمریکا که قرار است 14 اکتبر برگزار شود، دستکم، 75 هزار امضا جمع آوری کند.


در بیانیۀ این گروه که در فیس بوک منتشر شده، آمده است: ما امضا کنندگان این طومار، متخصصان بهداشت روانی هستیم و به حکم حرفه ای که صادر می کنیم باور داریم و تاکید می کنیم که دونالد ترامپ از بیماری روانی رنج می برد که او را در انجام وظایف ریاست جمهوری آن طور که شایسته است، ناتوان می کند، بنابراین با احترام درخواست می کنیم با استناد به مواد قانون اساسی که قائل به ضرورت تغییر رئیس جمهور در صورت ناتوان شدن از انجام وظایف است، رئیس جمهور برکنار شود.

Comments

Popular posts from this blog

Iran Killing Command: The use of firearms in dealing with protesters

ایران فرمان قتل : دستور استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان

مائده مختار زاده یکی از اعضاء فعال گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق در ایران_قسمت 1